Wetswijzigingen in 2017

  30-12-2016

  Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur en dat brengt de ingang van een aantal wetswijzigingen met zich mee

  Werkgevers en werknemers krijgen te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Met ingang van 1 januari 2017 zijn er een aantal wetswijzigingen die relevant zijn voor onze markt, opdrachtgevers en medewerker. Wij hebben de belangrijkste samengevat. Let op: De ingangsdatum van deze wetswijzigingen is nog niet definitief, dit is afhankelijk van de goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer.

  Verhoging minimumloon

  Per 1 januari 2017 wordt het minimumloon verhoogd. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder gaan omhoog naar € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag.

  AOW-leeftijd verhoogd

  In 2017 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. In 2018 wordt dit 66 jaar en in 2021 wordt de leeftijd verhoogd naar 67 jaar. De leeftijd waarop de AOW ingaat, hangt af van wanneer de medewerker geboren is. Op Rijksoverheid.nl kun je je AOW-leeftijd zelf berekenen.

  Loonkostenvoordeel voor werknemer met laag inkomen

  Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) maakt het voor ondernemers straks goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst te nemen en te houden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zonder dat de werknemer salaris inlevert.

  Maatregelen om schijnconstructies van werkgevers te voorkomen

  Eerder schreven we er al over, de maatregelen tegen schijnconstructies van werkgevers. Werkgevers mogen geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Een uitzondering geldt voor werkgevers, die – indien ze over de juiste certificaten beschikken – tot maximaal 25% van het WML mogen inhouden. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is gedeeltelijk al ingegaan per 1 juli 2015. Echter gaat de wijziging rondom verrekeningen en inhoudingen in per 1 januari 2017.

  Terug naar het nieuwsoverzicht