Aanpassing WML uitgesteld tot 1 januari 2018

  17-05-2017

  Aanvankelijk zou de wet minimumloon (WML) per 1 juli 2017 veranderen. Deze verandering zou inhouden dat de uren die iemand meer werkt dan is overeengekomen (meeruren) minimaal conform het wettelijk minimumloon moeten worden uitbetaald. Het gevolg is dat werkgevers geen gebruik meer kunnen maken van de cafetariaregeling. Echter heeft het Ministerie van SZW besloten om de onderdelen stukloon en meerwerk in de Wet minimumloon (WML) uit te stellen tot 1 januari 2018.

  Cafetariaregeling

  In de huidige wet kunnen buitenlandse werknemers, die tijdelijk in Nederland komen werken, de gemaakte extra kosten voor huisvesting, reiskosten en levensonderhoud met de cafetariaregeling gunstig verrekenen met overuren. De werknemer betaalt door deze regeling minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren. De hoogte van de extra kosten bepaalt hoeveel overuren kunnen worden uitgeruild zonder dat premies en sociale lasten worden afgedragen.

  Gevolgen voor alle partijen

  Door de wijziging in de wet per 1 januari 2018 verdwijnt de cafetariaregeling. Dit betekent dat de concurrentiepositie van werkgevers onder druk komt te staan. Voor seizoenmedewerkers is het onaantrekkelijker geworden om in Nederland te komen werken. Zij houden namelijk minder netto loon over. Daarnaast gaan ook de werkgevers lasten omhoog.

  De land- en tuinbouw organisatie (LTO) Nederland blijft echter in gesprek met het ministerie en de Belastingdienst om de cafetariaregeling ook in de toekomst te behouden.

  Terug naar het nieuwsoverzicht